Tributs i recaptació

Bonificació o exempció de l'IVTM

Procediment a seguir per obtenir l'exempció o bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Es pot sol·licitar l'aplicació de l'exempció o bonificació en els següents casos:

  1. Vehicles per persones amb mobilitat reduïda
  2. Vehicles agrícoles
  3. Vehicles elèctrics o híbrids
  4. Vehicles amb combustible GLP, GNL o GNC
  5. Vehicles històrics o de més de 25 anys