Direccions i Telèfons

Ajuntament

Plaça Peregrins, 9 – Telèfon 971517005

Dispensari

Plaça Peregrins, 15 – Telèfon 971517053

Jutjat de Pau

Plaça Peregrins, 9 – Telèfon 971517005

Policia Local

Plaça Peregrins, 9 – Telèfon 971517005 / 639758864