Aprovació de l’ordenança municipal reguladora del renou
emès pels vehicles a motor i ciclomotors en el passat ple de dia 29 d'abril i publicada en el BOIB nº 69, de 25 de maig de 2024 

El passat 29 d'abril de 2024 es varen aprovar modificacions a les següents ordenances, publicades en el BOIB nº 69, de 25 de maig de 2024:

El termini per sol·licitar-ho acaba el 21 de juny.
tib
Nous horaris i freqüències de la línia 312, Lluc-Muro, a partir del 01-03-24.

Últimes

NOTÍCIES

29-Maig-2024
Publicació modificació ordenances

El passat 29 d'abril de 2024 es varen aprovar modificacions a les següents ordenances, publicades en el BOIB nº 69, d