El Consistori

Antonio Solivellas Estrany

Batle

Bernat Vallori Mairata

Primer Tinent de Batlia

Dipositari de l’Ajuntament i responsable de les àrees de Medi Ambient i Agricultura, Manteniment i Neteja i Joventut i Esports

Carlos González Enseñat

Segon Tinent de Batlia

Responsable de les àrees de Turisme i Comerç, Cultura i Sanitat i Serveis Socials

Antoni Más Rullán

Delegat del Batle a Sa Calobra

Sebastià Amengual Sastre

Delegat del Batle a Cala Tuent