El Consistori

Antonio Solivellas Estrany

- Batle

Joan Vicens Tortella

- Primer Tinent de Batlia

- Dipositari de l’Ajuntament i responsable de les àrees de Medi Ambient i Agricultura, Manteniment i Neteja i Joventut i Esports

Carlos González Enseñat

- Segon Tinent de Batlia

- Responsable de les àrees de Turisme i Comerç, Cultura i Sanitat i Serveis Socials

José Durán Jordà

- Delegat del Batle a Sa Calobra

Jaume Celià Mariano

- Delegat del Batle a Cala Tuent


Source URL: https://ajescorca.net/el-consistori