Millores ambientals en fase de planejament

31-Agost-2021
Modificació Número 1/2017 de les NNSS d’Escorca

MILLORES AMBIENTALS. RECOMANACIONS I MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES O COMPENSATÒRIES