Tasques de classificació, inventari, ordenació i catalogació informatitzada de l’arxiu d’obres municipals

03-Febrer-2022

Aquesta activitat ha estat subvencionada pel departament de cultura, patrimoni i política lingüística del consell de mallorca mitjançant la convocatòria de subvencions per a l’organització d’arxius municipals 2021.

La quantitat atorgada és: 7.145,40