Subvenció Departament de Turisme del Consell de Mallorca

12-Juliol-2022

Aquest Ajuntament d'Escorca ha procedit a la col.locació d'un Info Point a la façana de la Casa Consistorial subvencionat pel departament de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca, en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment d'informació turística 2022.