Subvenció Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

08-Juliol-2022

L'Ajuntament d'Escorca, mitjaçant una subvenció del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística ha procedit a la retolació de tots els despatxos de la Casa Consistorial.