SOIB REACTIVA 2023

11-Desembre-2023

“SOIB Reactiva 2023” és un programa de contractació pública a Ajuntaments, Consells Insulars i Mancomunitats, així com les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, destinat a finançar projectes que fomentin la contractació de joves desocupats i persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada, com a col·lectius amb més dificultat d’inserció en el mercat de treball que ha estat objecte de transformacions profundes.

L’Ajuntament d’Escorca ha contractat 2 persones de peó forestal a través d’aquest programa, una persona treballadora a la Línia 1 dirigida a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys sense estudis superiors, inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB i beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i un altre a la Línia 2 dirigida a persones desocupades de 30 anys o més, en situació d’atur de llarga durada i inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB.

Aquests treballadors realitzaran feines de manteniment i neteja a diferents punts del nostre municipi a les vies i zones urbanes del municipiperò, sobretot, realitzaran tasques de neteja a solars propietat de l’Ajuntament a Cala Tuent. La durada dels contractes és de 6 mesos.

SOIB Reactiva ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+) i l’Ajuntament ha rebut una subvenció total de 21.694,66 € per a poder contractar a les dues persones treballadores . L’import total de la inversió serà d’uns 28.000 €.