SOIB Reactiva 2021

16-Novembre-2021

Aquest programa ha estat promogut pel soib i cofinançat pel fons social europeu i la conferència sectorial en el marc de programa Soib Reactiva 2021, per fons de l’estat a través de la conferència sectorial i pel fons per afavorir l’impuls del turisme sostenible (ITS).