Soib Reactiva 2020

16-Febrer-2021
AQUEST PROGRAMA HA ESTAT PROMOGUT PEL SOIB I COFINANÇAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU EN EL MARC DE PROGRAMES OPERATIUS D’OCUPACIÓ JUVENIL I REGIONAL 2014-2020, PER FONS DE l’ESTAT A TRAVÉS DE LA CONFERÈNCIA SECTORIAL I PEL FONS PER AFAVORIR L’IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE (ITS).

AQUEST PROGRAMA HA PERMÈS A L’AJUNTAMENT D’ESCORCA CONTRACTAR TRES PERSONES, UNA DESTINADA A LA PART ADMINISTRATIVA I LES ALTRES DUES A LA BRIGADA MUNICIPAL.