Sessió plenària ordinària

31-Març-2016

L'Ajuntament d'Escorca informa del proper dijous dia 31 de març a les 19:00, es celebrarà la sessió plenària ordinària d’aquest mes a la casa consistorial.

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació acta anterior. 
2.- Aprovació Conveni col•laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Escorca per a la instal•lació i/o adequació d’hidrants per a emergències en el municipi d’Escorca.
3.- Adhesió a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic del personal funcionari de l’Ajuntament d’Escorca.
4.- Declaració de la FEMP amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
5.- Relació de decrets.
6.- Precs i preguntes