Comunicat a 14 de març

14-Març-2023

COMUNICAT CONJUNT DE L’AJUNTAMENT D’ESCORCA, SANTUARI DE LLUC, RESTAURADORS, COMERCIANTS, GESTORS D’ALLOTJAMENTS I PARKINGS

 

Davant la situació catastròfica originada per la tempesta Juliette, ocasionant innombrables danys en aquest Municipi d’Escorca i que han quedat palesos en totes les imatges tant televisives com de premsa que s’han publicat, el Santuari de Lluc; restauradors, comerciants, Gestors d’allotjaments del Municipi, així com aquest Ajuntament d’Escorca, MANIFESTEN:

Primer.- Agrair a tots els professionals que estan treballant en les tasques de neteja dels accessos al municipi d’Escorca.

Segon.- Encara que tots som conscients de la gravetat de la situació i els mals ocasionats, juntament amb la dificultat per netejar els terrenys i deixar obertes les carreteres d’aquest municipi, volem assenyalar la preocupació per la tardança en restituir, com a mínim, un dels accessos al municipi d’Escorca. Be sigui Caimari-Lluc-Sa Calobra o Pollença-Lluc-Sa Calobra.

Tercer.- Sol·licitem a les institucions adients que s’accelerin les tasques per a poder reconduir la situació i possibilitar al més aviat millor, l’accés a tots els indrets del municipi.

Quart.- Sol·licitem que, per unificar criteris d’actuació, es designi una persona responsable i un telèfon de contacte perquè ens hi puguem dirigir en qualsevol de les necessitats que es puguin presentar, així com per tramitar les sol·licituds d’accés de professionals, empreses de manteniment, de reparacions etc.