Aglomeracions produïdes al nostre municipi

08-Gener-2021

A la reunió varen assistir representants del Govern, Direcció General de Tràfic, Delegació del Govern, Dpt Carreteres del Consell de Mallorca i Ajuntaments afectats. 

Es va acordar primer de tot millorar la coordinació entre administracions i en segon lloc l'elaboració d'un protocol d'actuació per quan hi ha nevades.