Utilització de la Casa Consistorial per a la celebració de matrimoni civil

Àrea
Descripció

Procediment a seguir per obtenir el permís per a la utilització de la Casa Consistorial per a la celebració de matrimoni civil a l'ajuntament d'Escorca.

Les cerimònies es podran celebrar els dies laborables de dilluns a divendres de 9 a 14h.

 

Destinataris

Persones físiques

Forma d'iniciació
Instància de part
Termini per resoldre i notificar
1 mes
Requisits
  • Aportar el corresponent expedient de matrimoni 15 dies abans de la celebració del matrimoni civil.
  • Pagar la taxa corresponent.
TAXA
SI
Silenci administratiu
Negatiu
Informació addicional

La quota a pagar és de 150 €.

Quan al menys un dels contraents sigui resident al municipi amb una antiguitat mínima de sis mesos s’aplicarà una bonificació del 100%.