Contratos

Fecha de publicación Título Número de expediente Enlaces Plazo presentación de ofertas
ADQUISICIÓ TRACTOR AMB PALA ADQUISICIÓ TRACTOR AMB PALA
LICITACIÓ OBRES PASSAREL.LA ADAPTADA MIRADOR PLATJA SA CALOBRA Passarel.la adaptada d'accés a mirador de la platja de Sa Calobra
LICITACIÓ OBRES MILLORA DE L'ENLLUMENAT I INTEGRACIÓ DEL SISTEMA FOTOVOLTAIC EN ELS TÚNELS D'ACCÉS AL TORRENT DE PAREIS
TANCAMENT SOLAR DE SON MASSIP I ADAPTACIÓ ACCÉS MINUSVÀLIDS
REFORMA DEL MAGATZEM MUNICIPAL POLÍGON 2 PARCEL.LA 48 ESCORCA
ACABATS OBRES AJUNTAMENT D’ESCORCA: COBERTA, INSTAL.LACIONS I MOBILIARI
MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA, INSTAL.LACIÓ CALDERA BIOMASA BUNYOLA
REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ESCORCA (FASE 2-2ª) INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAIQUES I SOSTENIBILITAT PROCEDIMENT RESTRINGIT AMB PLURALITAT DE CRITERIS I EN TRÀMIT D'URGÈNCIA
SOTERRAMENT XARXA AÈRIA DE BAIXA TENSIÓ I TELECOMUNICACIONS I MILLORA INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC AL PORT DE SA CALOBRA
OBRES ADEQUACIÓ VORAVÍA I BARANA DE PROTECCIÓ AL PORTS DE LA CALOBRA