Targeta d'ACIRE

Àrea
Descripció

Procediment a seguir per tenir accés a zones de circulació restrictiva i obtenir la targeta d’ACIRE.

Destinataris

Titulars dels vehicles que tenen vinculació amb el municipi d’Escorca segons l'establert a l'article 5 de l'ordenança.

Forma d'iniciació
Instància de part
Termini per resoldre i notificar
1 mes
Requisits

Titular del vehicle

TAXA
SI
Silenci administratiu
Negatiu
Informació addicional
Abonament Tarifa final
1 dia 0,50 €
1 mes 5 €
3 mesos 10 €
6 mesos 15 €
12 mesos 20 €

 


Source URL: https://ajescorca.net/node/438