ACTA 2016.07.19

Documents

Source URL: https://ajescorca.net/arxius-i-documents/actes-2016/acta-20160719